CLK Kolín

Česká lékařská  komora (ČLK)  je zřízena  Zákonem č. 220/1991 Sb. Na  tomto  zákoně  se usnesla Česká  národní  rada.

ČLK zejména :

  • dbá,  aby  její  členové vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho  etikou a způsobem, stanoveným řády komor,
  • zaručuje  odbornost  svých členů a potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékařského povolání podle zvláštních předpisů,
  • posuzuje a hájí práva a profesní, sociální a hospodářské zájmy svých členů
  • chrání profesní čest svých členů,

Každý lékař, který  vykonává na území České republiky lékařské povolání v léčebné a preventivní péči, musí být členem ČLK.

ČLK nejen garantuje odbornost svých členů, hájí je a poskytuje jim servis, ale zákon jí ukládá i povinnost plnění disciplinární pravomoci vůči svým členům.

Funkce  v orgánech ČLK  a okresních sdruženích jsou čestné, za jejich výkon je vyplácena náhrada za ztrátu  času a náhrada hotových výdajů.

Volení funkcionáři musí vykonávat lékařskou praxi.

Představenstvo

Předseda OS ČLK Kolín 

   MUDr. Zugar Radan

Místopředseda

   MUDr. Beran Dušan

Členové představenstva

MUDr. Vančurová Pavla
MUDr. Wagenknecht Lukáš
MUDr. Seifert Petr
MUDr. Zinková Hana
MUDr. Topinka Zdeněk
MUDr. Beranová Věra
MUDr. Bečvář Ladislav
MUDr. Šálková Zuzana
MUDr. Hoffmann Pavel
 

 

OS ČLK Kolín – volby dne 4.12.2014

 

Revizní komise

Předsedkyně:

   MUDr. Červenková

                 Pavlína

 

   Prim. MUDr. Nováček

                          Martin   

   MUDr. Balík Jan,st.

   MUDr. Lisý Ivan

   MUDr. Havránek Josef

   

Revizní komise:( volby 4.12.2014)

 

Čestná rada

Předseda:

   MUDr. Mařatka Tomáš

 

   Prim. MUDr. Niedobová

                          Emilie

   Prim. MUDr. Navrátil

                          Václav

   MUDr. Rak Milan

   MUDr. Peychl Ladislav,

   CSc.

   

   

Čestná rada:( volby 4.12.2014)

 

2019  OS ČLK V KOLÍNĚ