CLK Kolín

Česká lékařská  komora (ČLK)  je zřízena  Zákonem č. 220/1991 Sb. Na  tomto  zákoně  se usnesla Česká  národní  rada.

ČLK zejména :

  • dbá,  aby  její  členové vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho  etikou a způsobem, stanoveným řády komor,
  • zaručuje  odbornost  svých členů a potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékařského povolání podle zvláštních předpisů,
  • posuzuje a hájí práva a profesní, sociální a hospodářské zájmy svých členů
  • chrání profesní čest svých členů,

Každý lékař, který  vykonává na území České republiky lékařské povolání v léčebné a preventivní péči, musí být členem ČLK.

ČLK nejen garantuje odbornost svých členů, hájí je a poskytuje jim servis, ale zákon jí ukládá i povinnost plnění disciplinární pravomoci vůči svým členům.

Funkce  v orgánech ČLK  a okresních sdruženích jsou čestné, za jejich výkon je vyplácena náhrada za ztrátu  času a náhrada hotových výdajů.

Volení funkcionáři musí vykonávat lékařskou praxi.

Představenstvo

Předseda OS ČLK Kolín 

   MUDr. Zugar Radan

Členové představenstva

MUDr. Bečvář Ladislav
MUDr. Beran Dušan
MUDr. Beranová Věra
MUDr. Poch Tomáš
MUDr. Seifert Petr
MUDr. Šálková Zuzana
MUDr. Topinka Zdeněk
MUDr. Vančurová Pavla
MUDr. Wagenknecht Lukáš
MUDr. Zinková Hana
 

 

OS ČLK Kolín – volby dne 5.12.2019

 

Revizní komise

Předsedkyně:

   MUDr. Červenková

                 Pavlína

 Členové:

   MUDr. Balík Jan,st.

   MUDr. Havránek Josef

   MUDr. Lisý Ivan

   MUDr. Nováček Martin   

      

Revizní komise:( volby 5.12.2019)

 

Čestná rada

Předseda:

   MUDr. Mařatka Tomáš

Členové:

   MUDr. Navrátil Václav

   MUDr. Niedobová Emilie

   MUDr. Peychl Ladislav,

   CSc.

   MUDr. Rak Milan

   

   

Čestná rada:( volby 5.12.2019)

 

2020  OS ČLK V KOLÍNĚ